Agility

 

Co je to vlastně agility?

Citace z Řádu agility" umístěného na www.klubagility.cz

"Agility je výchovná i zábavná činnost psovoda se psem. Podle nároků na výkon lze agility provozovat jako rekreační hru i jako vrcholový sport. Je určeno pro psy všech plemen a psovody všech věkových kategorií. Agility je bezkontaktní sport se zvláštním důrazem na úzký a přátelský kontakt se psovodem a radost z pohybu, ve kterém pes bez vodítka a obojku překonává pod vedením psovoda různé překážky. Ze strany psovoda vyžaduje agility rychlé reakce, promyšlené vedení psa i sportovní výkon při běhu se psem. Psu a psovodu by agility mělo přinášet radost a prohlubovat jejich partnerský vztah. Řád agility vychází z mezinárodního reglementu agility FCI. Pro závody agility jsou závazné podmínky dané tímto Řádem agility ČR, Soutěžním řádem Klubu agility ČR a Řádem na ochranu psů při soutěžích agility."

"Agility předpokládá dokonalý partnerský vztah mezi psem a psovodem. Oba spolu tvoří jeden tým. O vítězi závodů agility rozhoduje pouze společný sportovní výkon týmu psa a psovoda bez rozdílu."

Soutěže agility probíhají ve třech velikostních kategoriích, rozdělených podle kohoutkové výšky psa:

SMALL – S (malý) pro psy kohoutkové výšky menší než 35 cm
MEDIUM – M (střední) pro psy kohoutkové výšky 35 cm a více, ale méně než 43 cm
LARGE – L (velký) pro psy kohoutkové výšky 43 cm a více

"Parkur je ohraničený prostor, ve kterém jsou umístěny překážky. Je stavěn podle pokynů rozhodčího. Druhy a rozměry překážek musí odpovídat tomuto Řádu agility ČR. Charakteristika parkuru je dána druhem použitých překážek a jejich pořadím. Pes musí překážky absolvovat v pevně stanoveném pořadí a směru a v co nejkratším čase."

Toť oficiální charakteristika.

 

Od 03/2011 jsme s GULIVEREM začali navštěvovat hodiny agilty pod vedením Marcely Marečkové a Lucky Vytrhlíkové na cvičišti "Psí školy K9 v Brně - Starém Lískovci."

https://psiskola-k9.cz/agility/   https://www.agilitybrno.wz.cz/

Od 10/2012 se na agility tréninky přidal ke Guldovi i jeho "brácha" buldoček KENY (Kenzie Hawortia). I když musím říct, že to nadšení , které je pro Gulivera tak charakteristické, Keny zatím teda moc nesdílí....tak uvidíme :-)

Po zimní přestávce na přelomu roku 2013/2014 jsem Guliverovu veleúspěšnou agility kariéru ukončila. Přece jen už mu táhlo na 6 rok, ale co hlavně, před vánocemi 2013 mi začal malinko pokulhávat na levou zadní a i když to není žádná tragedie a v pohybu ho to nijak neomezuje, přece jen to skákání na parkuru by už pro něj nebylo ideální. A jelikož Keny chodil na agility hlavně jako Guliverovo garde a nikdy ho to agility tak nechytlo jako Guldu, ukončila jsem agi s oběma zaráz.

Nicméně i tak jsem na kluky stále velmi pyšná, hlavně teda na GULIVERA - moji agility dogu :-)